tiempo en Cangas

lunes, 8 de enero de 2018

A MATERIA E OS MATERIAIS

EMPEZA A ESTUDAR O TEMA- 4 CON ESTA PRESENTACIÓN


Podes miralo como vídeo avanza só.

viernes, 5 de enero de 2018

PREGUNTAS T.4- A MATERIA E OS MATERIAIS

PREGUNTAS REPASO NATURAIS: Tema-4
1.      Que é a materia? É todo aquilo que ten masa e volume, é dicir, todo o que ocupa un lugar no espazo. Ex un libro o aire dos globos, etc

2.      Que propiedades ten a materia? A masa e o volume son as propiedades da materia:
            A masa é a cantidade de materia que ten un corpo. Podemos medila con balanzas ou básculas (en g ou kg)
            O volume é o espazo que ocupa a materia que ten un corpo. Podemos usar para medilo recipientes como xerras
            ou vasos medidores ( en litros).

3.      Tipos de materia Temos dous tipos de materia: Substancia pura ou mestura.
            A materia que está formada por un só compoñente é unha substancia pura. Ex a auga, o ouro.
            A materia formada por varios compoñentes é unha mestura: Un batido de chocolate, unha ensalada.

4.      Tipos de mesturas Hai dous tipos: homoxéneas e heteroxéneas.
§  Nas mesturas homoxéneas non se distingue a simple vista as substancias que as compoñen. Ex un flan, unha tarta.
§  Nas mesturas heteroxéneas vense claramente os elementos que as forman. Ex unha macedonia de froitas, unha ensalada.

5.      Cales son os estados da materia? A materia atópase en tres estados: sólido, líquido e gasoso.
§  A materia en estado sólido ten unha forma fixa Tamén e fixo o seu volume, é dicir, o espazo que ocupa.
§  A materia en estado líquido non ten unha forma fixa, é dicir adáptase á forma do recipiente que o contén. O volume é fixo.
§  A materia en estado gasoso non ten unha forma propia. Tampouco o seu volume é fixo, xa que tende a saír do recipiente que a contén e a ocupar todo o espazo.

6.      Que cambios pode sufrir a materia? A materia pode sufrir un cambio físico ou un cambio químico.
§  Cambios físicos é cando a composición da materia non varía. Ex: cortar o pan, un cubito de xeo que se desconxela.
§  Cambios químico é cando a materia se transforma, é dicir, a súa composición cambia e xorden substancias novas. Ex: un misto ardendo, A mazá despois de cortala ponse marrón, etc.

7.      Que é un cambio de estado? é cando a materia pasa dun estado a outro ao quentala ou arrefriala. Pode ser de varios tipos;
Se a quentamos.
§  Fusión: é o paso de estado sólido a estado líquido.
§  Vaporización: é o paso de estado líquido a estado gasoso.
Ao arrefriala:
§  Condensación: é o paso de estado gasoso a estado líquido.
§  Solidificación:  É o paso de estado líquido a estado sólido.
8.      Que son os materiais? Son a materia coa que se fabrican obxectos. Ex: coiro, algodón, granito,etc

9.      Como poden ser os materias segundo a súa orixe? Segundo a súa orixe os materiais poden ser materiais naturais ou materiais artificiais.
§  Os materias artificiais son aqueles que se obteñen mediante a transformación de materiais naturais. Ex: o papel.
§  Os materiais naturais son os que proceden directamente da natureza. Ex: algodón, madeira.

10.  Como poden ser os materiais naturais? Poden ser de orixe animal, vexetal ou mineral.
§  Orixe animal procede dos animais: da súa pel, dos casulos, do seu pelo. Ex: coiro, seda ou la..
§  Orixe vexetal procede dos vexetais: do tronco, das flores. Ex: madeira, cortiza ou o algodón.
§  Orixe mineral procede do solo. Ex: mármore, granito, arxila.

11.  Cales son as propiedades da materia? Algunhas das propiedades máis importantes da materia son:.
§  Condución da calor Un material é illante cando impide que a calor se transmita a través del como o plástico e a madeira. É condutor cando transmite facilmente a través del a calor como o ferro ou o cobre.
§  Transparencia. Un material é transparente cando deixa pasar a luz a través del, coo o vidro do vaso.
§  Impermeabilidade. Un material é impermeable cando non deixa pasar os líquidos a través del, como o plástico da botella. Sería permeable cando deixa pasar os líquidos a través del, como o filtro da cafeteira.
§  Resistencia. Un material é resistente cando resulta difícil de romper, como a madeira. Dicimos que é fráxil cando e fácil de romper, como o cristal
§  Elasticidade Un material é elástico cando recupera a súa forma despois de estiralo ou dobralo, coma a goma do pelo.

12.  Para que utilizamos os materiais? Algúns dos seus usos son:
§  Para construír edificios e estradas úsanse materiais resistentes.
§  Para confeccionar roupa e calzado búscanse materiais resistentes, elásticos, lixeiros e suaves.
§  Para fabricar máquinas e ferramentas úsanse materiais resistentes, con partes illantes da calor ou da electricidade.

13.  Que características teñen algúns materiais que usamos?
§  O formigón é unha mestura moi resistente de cemento, area e rocas coa que se constrúen, por exemplo os edificios.
§  A arxila é impermeable e úsase para fabricar ladrillos e tellas.
§  O vidro é transparente, polo que se usa para os cristais das fiestras.
§  O algodón, o poliéster e a viscosa son materiais elásticos e lixeiros que serven para confeccionar roupa.
§  A madeira e o plástico son materiais illantes que nos protexen da calor ou da electricidade. Úsanse para fabricar mangos e ferramentas.
§  As rocas son moi resistentes; por iso, utilízanse para construír muros.
§  O asfalto é unha mestura impermeable e resistente ao peso e á calor. Utilízase para facer estradas.
§  O aceiro é un material moi resistente que se utiliza para fabricar máquinas e ferramentas.

14.  Que é a regra dos tres R? É unha fórmula que nos axuda a conservar o medio que nos di que debemos: Reducir, reutilizar e reciclar.
§  Reducir é consumir menos materiais na nosa vida diaria. Ex cando acabamos todas as follas do noso caderno sin estragar ningunha folla.
§  Reutilizar é dar un segundo uso aos materiais xa utilizados. Ex Cando usas a caixa de zapatos para gardar xoguetes, ou pos a roupa que era do teu irmá maior.
§  Reciclar é transformar os materiais usados noutros para que se poidan volver a utilizar. Nos na nosa casa separamos o lixo de papel, vidro, envases . Os botamos nos contedores de papel(azul), vidro (iglú verde) envases (amarelo) para que despois os podan transformar en materiais novos.


ACTIVIDADES DE REPASO T.4

Tema 4 Repaso, Reforzo y Ampliación Despraza a barra da dereita para ver todo ou PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR

domingo, 5 de noviembre de 2017

ETAPAS DE LA VIDA DE UNA PERSONA

A ENFERMIDADE

Cando estamos enfermos?
Estamos enfermos cando nos sentimos débiles e sen gana de facer nada, e ás veces temos febre.

Cales son algunhas das enfermidades máis comús?
Algunhas das enfermidades máis comúns que podemos contraer son: o arrefriado, a gripe e a varicela.

  • O arrefriado é unha enfermidade moi común que provoca tose e mocos.
  • A gripe é unha enfermidade que produce febre, dores musculares e cansazo.
  • A varicela é unha enfermidade na que aparecen grans por todo o corpo e produce febre e cansazo.
Para que poñemos vacinas?
As vacinas fan que o noso corpo estea preparado para defenderse dalgúns microbios que causan enfermidades, como o tétano.

sábado, 4 de noviembre de 2017

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

HÁBITOS SAUDABLES


LOS NUTRIENTES

PIRÁMIDE NUTRICIONAL

LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA

PIRÁMIDE DOS ALIMENTOS


LAS VACUNAS

DIETA SAUDABLE

CONSELLOS PARA UNHA BOA ALIMENTACIÓN


O TEU CORPO CRECE- Actividades de repaso T.3

Tema 3 Actividades Repaso e Ampliación Despraza a barra da dereita para ver todo ou PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR

viernes, 3 de noviembre de 2017

PREGUNTAS REPASO T.3

Preguntas repaso T.3. Naturais
1.      As etapas da vida. Cales son, que idade abarcan, que características ten cada etapa. pax 44,45
2.      Que son os hábitos saudables? Recadro pax 47
3.      Cales son os hábitos saudables máis importantes? Saber explicalos. pax 46,47
4.      Que é a enfermidade? Enfermidades máis comúns cos seus síntomas. pax 47
5.      Que son os nutrientes? pax 48
6.      Que nutrientes conteñen os alimentos e que nos aportan? pax 48,49
7.      Saber, dos alimentos que aparecen  no tema, que nutrientes aportan? pax 48,49,50
8.      Que é a dieta? pax 50
9.      Que debe incluír unha dieta saudable? Recadro pax 51
10. Que é a pirámide de alimentos? Que alimentos están colocados en cada parte e por que? pax 50
11. Cales son algúns consellos para unha boa alimentación? pax 51
12. Actividades de repaso blog de naturais

domingo, 22 de octubre de 2017

PREGUNTAS REPASO NATURAIS T.2 - OS VERTEBRADOS

Aquí tes unhas preguntas que che servirán de guía no estudio do tema que empezamos. Non te esquezas de ESTUDAR BEN PRIMEIRO ESTAS PREGUNTAS ANTES DE FACER AS ACTIVIDADES DE REPASO
PREGUNTAS REPASO NATURAIS: Tema-2
1.      Cales son as principais características do corpo dos mamíferos? pax 24
2.      Indicar nun debuxo as partes do corpo dun mamífero. pax 24
3.      Segundo como se alimentan como poden ser os mamíferos?Coñecer exemplos de cada un dos tipos.pax 25
4.      Como nacen os mamíferos? Que nome reciben segundo a forma de nacer? pax 25
5.      Como respiran os mamíferos? pax 24
6.      Características do corpo das aves? Saber poñerlle o nome as diferentes partes do seu corpo nun debuxo. pax 26
7.      Segundo como se alimentan como poden ser as aves?Coñecer exemplos de cada un dos tipos. pax 27
8.      Como nacen as aves? Que nome reciben segundo a forma de nacer? pax 27
9.      Como respiran as aves? pax 27
10.  Características do corpo dos réptiles? Saber poñerlle o nome as diferentes partes do seu corpo nun debuxo. pax 28
11.  Segundo como se alimentan como poden ser os réptiles?Coñecer exemplos de cada un dos tipos. pax 28
12.  Como nacen os réptiles? Que nome reciben segundo a súa forma de nacer? pax 28
13.  Como respiran os réptiles? pax 28
14.  Características do corpo dos peixes? Saber poñerlle o nome as diferentes partes do seu corpo nun debuxo. pax 29
15.  Segundo como se alimentan como poden ser os peixes?Coñecer exemplos de cada un dos tipos. pax 29
16.  Como nacen os peixes? Que nome reciben segundo a súa forma de nacer? pax 29
17.  Como respiran os peixes? pax 29
18.  Características do corpo dos anfibios? Saber poñerlle o nome as diferentes partes do seu corpo nun debuxo. pax 30
19.  Segundo como se alimentan como poden ser os anfibios?. pax 30
20.  Como nacen os anfibios? Que nome reciben segundo a súa forma de nacer? pax 30
21.  Como respiran os anfibios? pax 30
22.  Que é a metamorfose? pax 31

23.  Explicar paso a paso a metamorfose que sofre unha ra. Pax 31 

REPASO T.2- OS VERTEBRADOS

Repaso Tema 2- Os Vertebrados Despraza a barra da dereita para ver todo o PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR